80 Úsměv mé inspirace

Úsměv mé inspirace
   je mou tajnou silou.
Pláč mé aspirace
   je mou posvátnou silou.
Píseň mé realizace
   je mou Boha-manifestující silou.