821

Když je má duše v Nebi,
šeptá modlitbu
pro soucit.

Když je má duše na zemi,
šeptá modlitbu
pro mír.

Když je má duše s Bohem,
šeptá modlitbu
pro Boží uspokojení.