828

Jestliže je tvá vzdorovitá mysl
neochotná přiznat porážku,
tvé srdce je odsouzeno nést
svobodu hlouposti tvého života.