90 Tvůj život překypuje problémy

Tvůj život překypuje problémy.
Tvá mysl se stala
   řetězem pohoří klamu.
Avšak Bůh ví a říká světu,
že přetvoří tvůj pozemský život
   ve svůj vlastní Domov Nebeský.