91 Včera jsem byl upřímný

Včera jsem byl upřímný.
Proto jsem připustil,
   že mám lidské slabosti.
Dnes jsem opět upřímný.
Proto připouštím,
že můj Pán Nejvyšší
mne transformuje
   rychle, velmi rychle
ve svůj božský nástroj,
   jemuž se nic nevyrovná.