92 Nyní, když je tvá mysl zcela otřesena

Nyní, když je tvá mysl zcela otřesena
svými vlastními absurdními nároky,
bude mít tvůj život brzy schopnost projevit
Boží sebepřesahující Světlo Vize
v tobě a skrze tebe.