9116

Neutěšíš-li
své nejvyšší požitkářství,
jak tě může Bůh nakrmit,
aby znesmrtelnil
vnitřní hlad tvého srdce?