9120

Veliké dosažení
nevyžaduje veliké oběti.
Veliké dosažení
potřebuje jen Záplavu Soucitu
od Absolutního Pána Nejvyššího.