9125

Nechceš-li rozeznávat
semínka pochybnosti
uvnitř své mysli,
Bůh ti nezaručí
ovoce víry
uvnitř tvého srdce.