9133

Smrt je nedobrovolná,
protože Bůh chce,
aby si na konci každého boje
vojáci života odpočinuli.