9145

Jediné přání mého života
je objevit
mou radostnou a nepodmíněnou odevzdanost
Božímu Světlu Spravedlnosti.