9149

Nevadí mi,
pokud všechny mé další sliby
zůstanou nesplněné,
ale svůj slib realizace Boha,
v tomto životě
splnit musím.