9156

Když sis jednou vytvořil
pevné vnitřní spojení
se svým duchovním Mistrem,
včerejší Mistr, dnešní Mistr
a zítřejší Mistr se všichni
stanou ve tvém životě jedním.