9177

Když medituješ,
zkus odpojit proud myšlenek.
Uvidíš a ucítíš příval Blaženosti Boha
sestupující seshora
do tvého aspirujícího srdce.