9190

Bůh hraje svoji Úlohu.
Nechává dveře svého srdce otevřené.
Hraješ svoji úlohu?
Necháváš dveře své mysli zavřené?