9196

Každý den se nově připravil
na příjezd svého Pána Nejvyššího
s oduševnělou modlitbou svého srdce
a míruplnou meditací svého života.