9198

Jestliže tě Boží Soucit nesytí a neposiluje,
nemůžeš ve vnitřním světě stát
na svých vlastních dvou nohách.