9301

Boží Soucit
se stará
o rostlinku aspirace mého srdce.

Boží Uspokojení
se stará
o strom realizace mého života.