9302

Neodpočívej ve svém duchovním životě.
Nechovej se jako hlupák!
Neustále používej moudrost,
abys získal co nejvíc
z pláče aspirace svého srdce
a z úsměvu zasvěcení svého života.