9314

Bůh ví, co je pro tebe nejlepší.
Učiň to duchovním poznáním,
a ne pouhým mentálním přesvědčením.