9315

Ó můj Pane Nejvyšší,
jsi si vědom mé neposlušnosti?
Jestliže ano, tak co uděláš
s mým životem neposlušnosti?

„Mé dítě,
abych splnil svůj Slib tvé duši,
že přeměním tvou přirozenost,
je pro Mě snazší předstírat,
že jsem tvou neposlušnost
neviděl a necítil.“