9316

Běda, všechny dobré kvality
v jeho životě
jsou nuceny odevzdat se
jediné špatné kvalitě —
neposlušnosti Božímu Světlu.