9325

Můj Pane Nejvyšší,
který z mých problémů
je ten největší?
Je to nečistota, pochybnost
nebo nejistota?

„Mé dítě,
ve tvém životě je jen jedna překážka,
a tou je neposlušnost.“