9330

Nezapomeň,
že máš na překonání dvě překážky:
nejprve realizaci Boha
a pak projevení Boha.