9386

Možná neznáš nejlepší způsob,
jak potěšit Boha,
budeš-li se však denně modlit,
abys Jej dokázal potěšit Jeho vlastním Způsobem,
tvoje modlitba nepochybně
jednoho dne přinese ovoce.