9387

Tvůj Pán Nejvyšší tě nemusí
každý den požádat,
abys pro Něj něco udělal ve vnějším světě;
ale neexistuje jediný den,
kdy tě nepožádá,
abys pro Něj něco udělal ve vnitřním světě.
Netřeba říkat,
že musíš brát Jeho Žádost
jako svou blaženost rychlého pokroku.