94 Čím je bezesné sebedávání

Čím je bezesné sebedávání,
ne-li rozkvětem Boží Blaženosti
uvnitř zahrady aspirace tvého srdce?