95 Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:

Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:
”Noc lpění je neuhasitelnou žízní
ve světě tužeb.”

Dnes mi Bůh s největší spokojeností říká:
„Světlo nelpění je nekonečnou nektarovou blažeností
ve světě aspirace.”

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »