95 Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:

Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:
”Noc lpění je neuhasitelnou žízní
   ve světě tužeb.”

Dnes mi Bůh s největší spokojeností říká:
„Světlo nelpění je nekonečnou nektarovou blažeností
   ve světě aspirace.”