9824

Není obtížné následovat
život hledající pravdu.
Ale je obtížné,
mimořádně obtížné,
následovat život
odevzdání srdce.