9827

Dokážeš čelit světu každý den,
jestliže se časně zrána budeš modlit
a rozmlouvat s Bohem
o svých životních problémech.