13 Má duše dovoluje mému srdci...

Má duše dovoluje mému srdci
hovořit s Bohem
pouze pod jednou podmínkou:
mé srdce smí s Bohem mluvit
pouze o Bohu.