31 Nesnaž se uniknout své minulosti...

Nesnaž se uniknout své minulosti.
Vyzvi a překonej svou minulost
jednou provždy,
abys mohl kráčet vpřed,
nořit se dovnitř a letět vzhůru.