56 Dokážu-li jít daleko za hranice...

Dokážu-li jít daleko za hranice
všech člověkem vytvořených
a člověkem předpověděných náboženství,
mohu opravdu milovat Boha.