65 Musím věnovat všechnu pozornost...

Musím věnovat všechnu pozornost
kráse Božího Stvoření
a nelibovat si
ve svých vlastních výtvorech.