31 Bůh vstupuje...

Bůh vstupuje
do džungle mysli
se svým Světlem, Mírem a Blažeností.
Mysl se skrývá.
Po chvíli mysl přijde
a dotkne se Božích Nohou.
Bůh okamžitě přemění
džungli mysli
v Rajskou Zahradu.