49 První a hlavní povinnost hledajícího...

První a hlavní
povinnost hledajícího:
přijmout Boha
v každém okamžiku
Božím vlastním Způsobem.