Guru, říkal jsi, že bytosti na duchovní úrovni mohou použít okultní sílu, a tak poškodit lidské bytosti. Jsou to skutečné bytosti, které to dělají, nebo to jsou jen takzvaní černí mágové? Jak využívají vlivu na lidi, zvláště duchovní aspirující?

Sri Chinmoy: Ne, černí mágové jsou lidské bytosti, které žijí mezi námi na Zemi. Ostatní bytosti nejsou lidskými bytostmi; jsou bytostmi na vitální úrovni. Někdy si berou formu drobného mravence; jindy si berou formu velkou jako slon. Během našeho nevědomého života do nás vstupují a potom se pokouší dělat negativní věci. Třebaže lidé vedou duchovní život, prostřednictvím žárlivosti nebo dalších slabostí do nich temné síly velmi často vstoupí. Tito lidé potom duchovně upadnou a často nejsou schopni znovu nabýt svoji ztracenou výšku až do některého budoucího života.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »