Guru, říkal jsi, že bytosti na duchovní úrovni mohou použít okultní sílu, a tak poškodit lidské bytosti. Jsou to skutečné bytosti, které to dělají, nebo to jsou jen takzvaní černí mágové? Jak využívají vlivu na lidi, zvláště duchovní aspirující?

Sri Chinmoy: Ne, černí mágové jsou lidské bytosti, které žijí mezi námi na Zemi. Ostatní bytosti nejsou lidskými bytostmi; jsou bytostmi na vitální úrovni. Někdy si berou formu drobného mravence; jindy si berou formu velkou jako slon. Během našeho nevědomého života do nás vstupují a potom se pokouší dělat negativní věci. Třebaže lidé vedou duchovní život, prostřednictvím žárlivosti nebo dalších slabostí do nich temné síly velmi často vstoupí. Tito lidé potom duchovně upadnou a často nejsou schopni znovu nabýt svoji ztracenou výšku až do některého budoucího života.