Mohli by být tyto vitální bytosti polekány vaší transcendentální fotografií? Mohli bychom je zahnat, pokud nás napadnou, když, řekněme, jdeme po ulici?

Sri Chinmoy: Věřte mi, pokud se podívají na transcendentální fotografii a bude-li transcendentální fotografie v té době fungovat, budou polekáni. Problém je v tom, že v té době na transcendentální fotografii nepomyslíte. Když jste napadeni, budete šokováni a fotografie vám nepřijde na mysl. Pokud však oběť z transcendentální fotografie přijímá světlo, potom budou velice polekáni a opustí vás. Síla odejde pouze tehdy, když dotyčný přijímá. Kdyby se na moji transcendentální fotografii díval někdo jiný, kdo není jakýmkoliv způsobem mým žákem, pokud se o mne nezajímá, potom je poleká jen fotografie. Dotyčný světlo z obrazu nepřijímá a síly se nebudou bát.

  Pokud se někdo stal obětí těchto sil a vy mu ukážete obyčejnou fotografii, neochrání jej, dokonce i když věří v tuto fotografii. Zaprvé nemá dotyčný dostatečnou víru v tuto konkrétní fotografii, jestliže to není transcendentální fotografie. Zadruhé, dokonce i když věří v tuto fotografii, Božskost z ní nepřijde. Ochranná síla světla pracuje specificky. V této židli je duše a v mém těle je také duše. Mezi duší, kterou má moje tělo, a duší, kterou má židle, je však velký rozdíl. Je pravda, že v mrkvi je Bůh a v tužce je Bůh. Kolik Božskosti je ale v mrkvi nebo v tužce? Pokud oběť hledí na moji transcendentální fotografii a je schopna z ní přijímat, potom ji vitální bytosti musí opustit. Budou velice polekány světlem a silou, která bude proudit z fotografie do oběti.

  Síly útočí, ale vždy existuje ochrana. Nejlepší je pomyslet na ochranu jako na první věc, kterou uděláte každý den ráno, když se modlíte a meditujete.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »