Stává se to často?

Sri Chinmoy: Znám a viděl jsem deset nebo jedenáct případů. Nezabývám se tím, ale viděl jsem, že se tyto věci přihodily. Těmito záležitostmi se většinou zabývají okultisté. V Indii jsou určití lidé, kteří vůbec nejsou okultisty, znají však něco z vitálního světa a jednají se zlými silami velice hrubě. Jejich hrubost je velmi špatná. Začnou oběť násilně tlouct. Když mi bylo šest nebo sedm let, měli jsme souseda, který se stal obětí. Vesnický vymítač přišel a začal jej nemilosrdně tlouct kusem dřeva. Muž plakal a naříkal, ale vymítač řekl: „Tím, že ho biji, skutečně zlého ducha vyháním.“ Vymítač byl tenkrát úspěšný, jako jsou vymítači častokrát, ale bylo to velmi hrubé.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »