Rád bych znal rozdíl mezi duší a duchem. Vím, že jsou to dvě zcela odlišné věci, ale nemohu porozumět rozdílu.

Sri Chinmoy: Duch, jako termín používaný na Západě, je vitální bytost a obvykle není dobrá. Duše, která ztělesňuje Boha, je hluboko v našem nitru; je částí Já. Prostřednictvím duše vstoupíme do naší všeprostupující Božskosti. Když použijeme termín „duše“, poukazuje to na jiskru Já, Vševědoucího a Všemocného. Duch jako termín, který je používán zde, poukazuje na vitální bytost, která je neuspokojená a nespokojená, když osoba zemře, a která zůstane po nějakou dobu ve vitálním světě. Existuje mnoho a mnoho rušivých, překážejících a sporných sil, které si berou formu duchů.

  Tito duchové vytvářejí disharmonii, oddělenost a podobně. Je to jejich činnost. Duchové také někdy někomu pomáhají shromažďovat informace z vitálního světa o tom, co se tam děje, nebo co se stane zítra nebo pozítří. Mají tyto schopnosti, protože vitální svět je vyšší než fyzický svět. Když vyšplháte na strom a podíváte se z jeho vrcholu dolů, máte širší rozhled a můžete vidět všechno jasněji. Z vitálního světa je snadnější pozorovat dění fyzického světa. Z fyzického světa je však velmi obtížné vstoupit do vitálního světa. Jsou zde obsaženy okultní praktiky a spiritismus.

  Duchové velmi často někomu řeknou, že přivedou duše jejich nejdražších navštívit pozůstalé. Chci říci, že lidé, kteří tyto duchy poslouchají, se dopouštějí velké chyby, protože duchové skutečně nemohou přivést duši dané osoby, jejich nejdražšího a nejbližšího. Spíše přivedou nespokojené, lačné bytosti z vitálního světa. Jsou někteří duchové, kteří se zmocní existence člověka, který s nimi jedná. Vnější bytosti těchto lidí dovolí duchům do nich vstoupit a následkem toho jsou ovládnuty. Někdy tito lidé předpovídají mnoho věcí, které se mohou, nebo nemusejí stát. Nicméně je to naneštěstí k duchovnímu životu nepřivede. Po pár letech duchové řeknou: „A teď mi zaplať. Dal jsem ti jméno a slávu. O minulosti a budoucnosti jsi nevěděl nic. Ukázal jsem ti ji a teď mi musíš zaplatit.“ Co mu může dát? Jeho jméno a sláva nemohou přinést lačným duchům radost, a tak jej duchové zardousí. Mnoho, mnoho černých mágů bylo zardoušeno nebo zabito. Vím to, protože jsem byl v blízkosti několika takových případů.

  Ale zpět k termínu „duch“. V Indii používáme tento termín s velkým písmenem „D“ a má jiný význam než na Západě. Tento Duch je mužskou formou Boha, který na pole stvoření nevstupuje. Je to neprojevené Za, Já. Když vstoupíme do duchovního života a uděláme duchovní pokrok, uvědomíme si sami sebe a osvobodíme se od strachu, pochyb a omezení a získáme volný přístup k Duchu. Dosáhneme našeho vlastního ztotožnění s Kosmickou vizí a Skutečností. Toto pojetí ducha není na Západě používáno. Na Západě používáme termínu „duch“ k vyjádření spiritismu a bytostí vitálního světa.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »