Četl jsem brožuru, která říkala, že každý člověk má nějaké vedení spojené s dotyčným a že se může k tomuto vedení modlit. Je to pravda?

Sri Chinmoy: Ano, každý má ne jednoho, ale dva nebo tři vůdce. V Indii je nazýváme ochrannými božstvy. A také naši rodiče nebo příbuzní, kteří jsou nám nakloněni, poté co opustí tělo, nám pomáhají, vedou nás a modlí se za nás. Pokud k nám stále ještě mají nějaké sympatie, potom nám z této úrovně pomáhají. Pro ně je snadnější modlit se za nás, než pro nás modlit se za ně, protože jsou na vyšší úrovni než my.