Guru, když hovoříte o boji s nepřátelskou silou, je to záležitost přinášení něčeho dolů a použití přineseného? Nebo je to skutečně jakási bitva, do které jste zapojen? Když bojujete s nepřátelskou silou, čím je to odlišné od meditace a přinášení světla a míru?

Sri Chinmoy: V meditaci vzýváme mír a velmi oddaně se pokoušíme přijmout to, co sestoupilo. Když však potkáme nepřátelskou sílu, je to jako na bitevním poli. Tam musíme slepě zabíjet. Tam nemyslíme na otce, matku, bratra. Tam musíme jednat jako šílený slon. Ne: „šílený slon“ není to správné slovo. Když duchovní lidé bojují s nepřátelskými silami, je to jako boj stovek lvů. Není to přinášení něčeho dolů. Je to skutečná bitva.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »