Guru, když hovoříte o boji s nepřátelskou silou, je to záležitost přinášení něčeho dolů a použití přineseného? Nebo je to skutečně jakási bitva, do které jste zapojen? Když bojujete s nepřátelskou silou, čím je to odlišné od meditace a přinášení světla a míru?

Sri Chinmoy: V meditaci vzýváme mír a velmi oddaně se pokoušíme přijmout to, co sestoupilo. Když však potkáme nepřátelskou sílu, je to jako na bitevním poli. Tam musíme slepě zabíjet. Tam nemyslíme na otce, matku, bratra. Tam musíme jednat jako šílený slon. Ne: „šílený slon“ není to správné slovo. Když duchovní lidé bojují s nepřátelskými silami, je to jako boj stovek lvů. Není to přinášení něčeho dolů. Je to skutečná bitva.