Guru, zmocnil se vás někdy duch?

Sri Chinmoy: Duchové přijdou a pokusí se zmocnit duchovních Mistrů, ale nemohou. Nedovolíme jim to. Je to Boží Vůle, že s nimi bojujeme.

Jednou, když mi bylo 21 let, přišlo šest duchů a napadli mě. Byl jsem v posteli a začal jsem s nimi bojovat. Boží Milostí mne opustili, ale později se vrátili znovu. Bylo to kolem třetí hodiny odpoledne a byl to takový rámus, že všichni členové domu — bylo jich jedenáct nebo dvanáct — sešli dolů. Jen můj bratr, který byl v mém pokoji v posteli právě vedle mé, mohl vidět, že jsem s něčím bojoval a mluvil jiným jazykem. Nerozuměl sice významu toho, co jsem říkal, ale zapisoval si, co slyšel, když jsem s duchy diskutoval a bojoval. Potom se mě zeptal na význam toho, co jsem říkal, ale já jsem všechno zapomněl. Později jsem se koncentroval a meditoval a řekl jsem mu význam těchto cizích slov.

Tito duchové byli zlí duchové. Zlí duchové se velmi často v nestřežených okamžicích pokoušejí odebrat naši duchovní sílu. A není to jen duchovní síla, kterou chtějí vzít. Jestliže máte pečlivost, prostotu nebo zvláště čistotu, pokoušejí se vám ji vzít. Čistotu berou jako první, protože ví, že pokud člověka opustí čistota, že potom nemůže nadále dělat žádný pokrok. Pokud chce mít člověk ve svém duchovním životě něco trvalého, potom musí mít nejprve čistotu.