Jak můžete rozpoznat rozdíl mezi někým, kdo má nedostatek síly, protože je ovládán jednou z těchto bytostí a někým, kdo má nedostatek síly, protože je to jeho přirozenost, protože není duchovně rozvinut?

Sri Chinmoy: Má-li někdo schopnost, je nejsnadnější koncentrovat se na duši. Potom dotyčný může poznat, zda se osoba stala obětí těchto špatných sil, nebo zda jeho vlastní vitální bytost touží po síle. Vezměme v úvahu dítě. V dětské tváři bychom měli cítit čistotu; přirozeností dítěte je sladkost a roztomilost. Jestliže však místo toho vidíme, že dítě vždy rozbíjí věci, bojuje a je plné agrese, poznáme, že dítě bylo něčím ovládnuto. V některých případech se dítě takto ovládnuté již narodí, a když vyroste, jeho skutečnou přirozeností je bojovat a snažit se podmanit. Na dítěti to lze tímto způsobem poznat snadno. A pokud se dotyčný může koncentrovat na duši osoby, okamžitě pozná, zda je osoba další bytostí ovládána nebo ne.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »