Může duchy vidět každý, nebo jen někdo?

Sri Chinmoy: Pokud si vezmou formu, mohou být spatřeny každým. Mohou si vzít hezkou nebo ošklivou formu. Když mi bylo dvanáct let, byl jeden z našich sluhů napaden duchem. Bylo mu asi dvacet tři let. Kolem poledne nebo jedné hodiny šel po ulici, když znenadání, hlupák, uviděl krásnou ženu volající ze stromu o pomoc. Když jí přišel na pomoc, začala jej kopat svými koleny. Poté, co ho vzali do nemocnice, na něm vyzkoušeli všechny druhy léků. Jak ten trpěl! Nebyla to mentální halucinace nebo něco takového.

  Ženští duchové jsou obvykle škodolibější než mužští. Ženští duchové přijdou ve velmi krásné formě a zavolají na někoho, a když dotyčný přijde, kopou jej jak nikoho. Jednoho večera procházel můj starší bratr se svým přítelem blízko bambusového stromu. Bambusové stromy jsou velice vysoké a viděli, že tento strom je hluboce ohnutý. Můj bratr uviděl ve stromu ženu, jeho přítel však ne. Nebylo to tím, že by ji viděl třetím okem, zatímco ji jeho přítel neviděl; bylo to jen tím, že jeho přítel tomu nepřikládal pozornost. Jeho přítel byl tak potěšen, že viděl tak ohnutý bambusový strom, že se jej chytil. Strom se narovnal zpět a vyhodil přítele mého bratra na vrchol stromu. Když dopadl zpět, vykloubil si loket a rameno. Mému bratrovi se nic nestalo.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »