Guru, jednou jsi říkal, že ses pokoušel pomoci třem žákům, o kterých jsi věděl, že jsou předurčeni zemřít. Řekl jsi, že jsi u dvou z nich byl úspěšný, ale u třetího sis nebyl jist dobou. Na čem to záviselo? Na osobní vnímavosti?

Sri Chinmoy: Většinou na vnímavosti. Jsem připraven dávat. Pokud mohou přijmout, budou zdraví; jinak nebudou. Někdy vzdorují nebo nemají žádnou životní energii. Pokud je ještě špetka životní energie a lékař dá injekci, potom možná osoba může obživnout. Je zde přinejmenším možnost a naděje. Je-li však osoba naprosto mrtvá, co dobrého udělá injekce? A podobně, nehledě na to, kolik síly přinesu Shora, je to naprosto beznadějné, pokud je životní energie dotyčného příliš omezena.