Může člověk poskytnout své tělo, tak že do něj může vstoupit duch a mluvit jeho prostřednictvím?

Sri Chinmoy: Je to možné. Často se to pokoušejí dělat média. Často se to stane spontánně, zvláště u dětí. Děti mluví s rodiči a rodiče zpozorují, že má dítě zvláštní výraz na tváři, jinou osobnost a jiný způsob vyjadřování. Tehdy je dítě ovládáno nějakým jiným duchem.