Jaký je vztah mezi automatickým psaním a médii?

Sri Chinmoy: Skutečná duchovnost nehoví automatickému psaní a podobným věcem. Jít k médiu zjistit, co se děje v Nebi, na Zemi nebo ve vitálním světě není vůbec duchovní. Duchovnost představuje trvalou snahu být zcela sjednocen s Bohem. Duchovnost znamená přirozenou jednotu s Bohem. Skutečná duchovnost je naprosto normální a přirozená. Pokud se někdo zajímal o automatické psaní a podobné věci, potom se v něm pokuste roznítit plamen aspirace. Pokud je vám blízký a drahý, možná vás vyslyší. Snažte se mu dát poznat, že je to on, kdo objevil pravdu, a ne vy, kdo mu pravdu sděluje a vštěpuje. Když pocítí, že sám objevil pravdu z nitra, bude to normální a přirozené.

  Tento večer během meditace se do něj laskavě pokuste vstoupit a dejte mu pocítit, že je to on sám, kdo si náhle uvědomil pravdu, že automatické psaní není skutečně dobré, ale že koncentrace, meditace a kontemplace — které přijdou z aspirace — jsou opravdu dobré. Takto jej budete schopen přivést na správnou cestu. Snažte se, prosím, vnitřně, a ne zevně.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »