A jiné bytosti, jako například kosmičtí bohové, mají psychickou bytost?

Sri Chinmoy: Kosmičtí bohové ji také nemají. Nepotřebují ji.