Guru, mají psychickou bytost pouze lidé?

Sri Chinmoy: Zvířata psychickou bytost nemají. Všechno má duši. Mé křeslo má duši, můj trůn má duši, ale křeslo ani trůn nemají psychickou bytost. Mají ji jen lidské bytosti — ostatní ne.